Penunjuk Utama Pertubuhan bagi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Zon Eropah(OECD)

Satu  indeks bulanan yang dihasilkan oleh OECD. Ia mengukur kesihatan ekonomi secara menyeluruh dengan menggabungkan sepuluh petunjuk utama termasuklah purata jam setiap minggu, pesanan baru, jangkaan pengguna, bilangan unit kediaman, harga saham dan spread kadar faedah.

« Back to Glossary Index

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*