Penumpuan MAS

Satu pemerhatian teknikal yang menerangkan purata bergerak untuk tempoh yang berbeza bergerak ke arah satu sama lain, yang secara amnya meramalkan pengukuhan harga.

« Back to Glossary Index

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*