Kontrak Masa Depan

Kewajipan untuk bertukar-tukar barang atau instrumen pada harga yang ditetapkan dan dinyatakan kuantiti gred pada masa hadapan. Perbezaan utama antara Masa Depan dan Hadapan ialah biasanya diniagakan di bursa, berbanding Hadapan, yang dianggap sebagai kontra atas kaunter (OTC) . OTC adalah sebarang kontrak TIDAK didagangkan di bursa.

« Back to Glossary Index

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*