Imbangan Perdagangan

Mengukur perbezaan nilai antara barangan dan perkhidmatan yang diimport dan dieksport. Negara dengan lebihan perdagangan (eksport lebih besar daripada import), seperti Jepun, cenderung untuk melihat mata wang mereka menghargai, manakala negara-negara dengan defisit perdagangan (import lebih besar daripada eksport), seperti Amerika Syarikat, cenderung untuk melihat mata wang mereka lemah.

« Back to Glossary Index

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*