Broker

Individu atau syarikat yang bertindak sebagai perantara, membawa pembeli dan penjual bersama-sama dengan bayaran atau komisen. Sebaliknya, ‘peniaga’ mengeluarkan modal dan mengambil  satu sisi kedudukan, dengan harapan untuk mendapatkan spread (keuntungan) dengan penutupan kedudukan dalam perdagangan berikutnya dengan pihak lain.

« Back to Glossary Index

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*